Najlepiej oceniani
Pierwsza Liga Polityków

Władza lokalna

Radni
Ta kategoria obejmuje:
Polityk Roku 2013 Portalu Oceń Polityka - listy nominowanych


RANKINGI DO TYTUŁU POLITYK ROKU 2012 PORTALU OCENPOLITYKA.PL PO GŁOSOWANIU W STYCZNIU 2013

1 LIGA POLITYKÓW


Imię i Nazwisko

Stanowisko

Ugrupowanie

punkty

1.

Marcin Witko poseł Prawo i Sprawiedliwość

100

2.

Paweł Sajak poseł Ruch Palikota

80

3.

Józef Zając

senator

Polskie Stronnictwo Ludowe

60

4.

Janusz Wojciechowski
europoseł EKiR 50

5.

Artur Bramora

poseł Ruch Palikota

45

6.

Grzegorz Wojciechowski senator -

40

7.

Wiesław Janczyk
poseł Prawo i Sprawiedliwość

36

8.

Tadeusz Woźniak
poseł
Sprawiedliwa Polska

32

9.

Arkadiusz Czartoryski
poseł Prawo i Sprawiedliwość

29

10.

Marek Opioła
poseł Prawo i Sprawiedliwość

26

Liderzy w subkategoriach: europosłowie - Janusz Wojciechowski (50 pkt.), kancelaria prezydenta - brak , parlamentarzyści - Marcin Witko (100 pkt.), posłowie - Marcin Witko (100 pkt.), rząd - brak, senatorowie - Józef Zając (60 pkt.), znani politycy poza parlamentem - brak.
pobierz cały ranking


WŁADZA LOKALNA


Imię i Nazwisko

Stanowisko

Ugrupowanie

punkty

1.

Małgorzata Schwarz

wójt gminy Kołbaskowo

Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

100

2.

Rafał Miara
wicestarosta powiatu złotoryjskiego

Sojusz Lewicy Demokratycznej

80

3.

Waldemar Grochowski wójt gminy Rudnik nad Sanem Twój Samorząd

60

4.

Henryk Helwing burmistrz Nowego Tomyśla Inicjatywa Rozwoju N. Tomyśla

50

5.

Wojciech Ruta wiceburmistrz Nowego Tomyśla Inicjatywa Rozwoju Ziemi Nowot...

45

6.

Edwin Pigla członek zarządu pow. nowotomyskiego Forum Obywatelskie

40

7.

Arkadiusz Mazepa
starosta powiatu myśliborskiego Platforma Obywatelska

36

8.

Piotr Długosz burmistrz miasta i gminy Lwówek Polskie Stronnictwo Ludowe

32

9.

Czesław Klimczak członek zarządu pow. kołobrzeskiego Platforma Obywatelska

29

10.

Krzysztof Frankenstein burmistrz miasta Sławno Porozumienie dla Sławna

26

Liderzy w subkategoriach: burmistrzowie - Henryk Helwing (50pkt.), prezydenci miast - Zbigniew Podraza (10 pkt.), wojewodowie - brak, wójtowie - Małgorzata Szwarz (100 pkt.), zarządy powiatów - Rafał Miara (80 pkt.), zarządy województw - brak.
pobierz cały ranking

 

RADNI


Imię i Nazwisko

Stanowisko

Ugrupowanie

punkty

1.

Urszula Miara
radna powiatu świebodzińskiego Forum Samorządowe

100

2.

Włodzimierz Rosada
radny miasta i gm. Świebodzin
Forum Samorządowe

80

3.

Cezary Janas

radny miasta i gm. Świebodzin
Forum Samorządowe

60

4.

Krzysztof Drzymała
radna miasta i gm. Świebodzin Platforma Obywatelska

50

5.

Ewa Miara
radny gminy Złotoryja

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskie

45

6.

Waldemar Florek
radny gminy Racławice Samorządne Racławice

40

7.

Krzysztof Juraszyk
radny gminy Obrzycko
Nowoczesna Gmina

36

8.

Grzegorz Smolicz
radna gminy Kołbaskowo
Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

32

9.

Dorota Trzebińska radny gminy Kołbaskowo
Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

29

10.

Marek Zabawa
radny gminy Przystajń
Ruch Palikota

26

Liderzy w subkategoriach: gmin miejskich - Ewa Miara (45 pkt.), gmin miejsko- wiejskich - Włodzimierz Rosada (80 pkt.), gmin wiejskich - Waldemar Florek (40 pkt.), powiatów - Urszula Miara (100 pkt.), województw - brak
pobierz cały ranking

 

 Jak powstają rankingi?

- głosowanie odbywa się w trzech głównych kategoriach: 1 liga polityków, władza lokalna, radni
- na koniec każdego miesiąca pierwsza 30. polityków z najwyższymi średnimi głosów z minimum 100 głosów otrzymuje punkty według następującego klucza:

MIEJSCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PUNKTY

100

80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


- wśród 50 polityków z najwyższą liczbą punktów na koniec 2011 roku w styczniu 2012 roku Użytkownicy portalu OcenPolityka.pl wybiora polityków roku.
- wyróżnienia zostaną przyznane także politykom, którzy zdobędą najwyższą liczbę głosów w poszczególnych subkategoriach:

KATEGORIA

SUBKATEGORIE

1. liga polityków

europosłowie, kancelaria prezydenta, parlamentarzyści, posłowie , rząd, senatorowie, znani politycy poza parlamentem

Władza lokalna

burmistrzowie, prezydenci miast, wojewodowie, wójtowie, zarządy powiatów, zarządy województw

Radni

gmin miejskich, gmin miejsko- wiejskich, gmin wiejskich, powiatów, województw


- z rankingów usuwane są nazwiska polityków, którzy zmarli, bądź zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

pkt,